Nosaltres:
Reconeixent que:
Vam acordar per a tothom que: